Vårt ansvar

Vårt ansvar - Taco Bars hållbarhetsplattform

Hållbarhet är integrerat i hela Taco Bars verksamhet med en ständig strävan och kontinuerligt arbeta med hållbar utveckling. Vår hållbarhetsstrategi fokuserar på tre områden: Meny, Miljö och Människor. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här.

MENY

Att den mat vi serverar våra gäster inte bara ska smaka gott utan också ska kännas bra för samvetet är grundläggande för oss på Taco Bar. Det har det varit sedan vi öppnade vår första restaurang 1983. Vårt fokus ligger i att klimatmärka vår meny, introducera fler hållbara och goda växtbaserade alternativ och byta ut där det passar. Du kan läsa mer om bland annat vårt samarbete med Klimato här.

Vi vill vara ett hållbart företag, både då, nu och i framtiden. Vi köper in en stor mängd vegetariska och animaliska råvaror varje år och i våra inköpsdirektiv är djurvälfärd en central faktor. Därför är det fundamentalt för oss att vi och våra leverantörer tar vårt etiska ansvar i allt vi gör. Vi ska uppfylla, och allra helst överträffa, nationell och europeisk lagstiftning samt erkända uppfödningsstandarder för djurvälfärd. Du kan läsa hela vår policy för djurvälfärd här.

Vi verkar också för att de universella kriterierna för uppfödning av kyckling i European Chicken Commitment (ECC) ska bli verklighet. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för att den kyckling vi köper in och serverar våra gäster på samtliga av våra restauranger ska stämma överens med ECC:s universella kriterier som är samma i alla länder i Europa. Utöver ECC ställer vi även höga krav på att tillväxthormoner inte används och antibiotika används endast på veterinärs inrådan och då sparsamt. Du kan läsa mer om ECC:s upprop för kycklingarna här.

Långsiktig hållbarhet är integrerat i vårt DNA och verksamhet. Hela vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s Agenda 2030. Det är en resa som är viktig för oss och för att du som gäst kan njuta av vår mat med gott samvete.

MILJÖ

Vi på Taco Bar skall också ta vårt ansvar för miljön och göra det vi kan för att minimera vår påverkan på miljön. Vårt arbete handlar om allt från att minska plastanvändningen till att minska våra transporter till och från våra restauranger. Det handlar också om att fortsätta utveckla vår växtbaserade meny så att du kan äta hållbart och gott hos oss. Taco Bar valde redan från början när kedjan startades 1983 att jobba med porslin och glas istället för engångsmaterial och att alla maträtter görs på gästens beställning, både så klart för kvalitén men också för att minimera matsvinnet och påverkan på klimatet.

MÄNNISKOR

Vi jobbar med flera olika organisationer som hjälper barn och ungdomar runt om i Sverige som på olika sätt har det jobbigt, exempelvis att någon förälder missbrukar eller är psykiskt sjukt, någon vars förälder som inte har råd att ställa mat på bordet för dagen. Vi stödjer också organisationer mot mobbning i skolan och de som vandrar ute på gator och torg sent om kvällarna för att hjälpa ungdomar till rätta. Vi vill att fler barn och ungdomar i Sverige skall ges en möjligt till en så bra tillvaro som möjligt, både för stunden och i framtiden.

Maskrosbarn

Vi är nu inne på vårt femte år tillsammans med barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Något som vi är väldigt stolta och likväl tacksamma över att få vara en del av. Vi arbetar på flera olika sätt tillsammans och har under åren kommit varandra väldigt nära. Utöver monetärt stöd stöttar vi via våra restauranger genom att erbjuda en trygg mötesplats för ungdomarna, som tillsammans med coacher träffas hos oss regelbundet. Att samlas kring måltider och att vara en del av att skapa en positiv gemenskap känns bra.

Besök gärna maskrosbarn.org om du vill veta mer.

Vi stöttar även Nattvandrarna.