Dataskyddspolicy på Taco Bar

Det är viktigt att du läser vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Taco Bar används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du kontakta oss på kontakt@tacobar.se

Dataskyddspolicy på Taco Bar

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver. Vi lämnar aldrig över dina uppgifter till tredje part om inte samtycke finns inhämtat.

När du använder formulär på hemsidan accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Taco Bar använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser och tävlingsinformation.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl.

LAGLIG GRUND OCH BERÄTTIGADE INTRESSEN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Taco Bar behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Taco Bar skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

INFORMATIONSDELNING

Taco Bar kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan dit samtycke. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Taco Bar värnar om dina personuppgifter och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

VAD GÖR VI MED INFORMATIONEN?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra gäster.

Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar och i vilka situationer:

NÄR DU KONTAKTAR OSS VIA WEBBFORMULÄR

 • Kategori av uppgifter Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter Namn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Ärendeinformation *CV & personlig information

NÄR DU KONTAKTAR OSS VIA E-POST OCH TELEFON

 • Kategori av uppgifter Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter Namn
 • Adressuppgifter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Ärendeinformation *Meddelande

DINA RÄTTIGHETER

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

Du har rätt att få ett registerutdrag.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

ÄNDRING AV DATASKYDDSPOLICYN

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer då att meddela ändring på tacobar.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn.

KONTAKTA OSS

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på kontakt@tacobar.se

Personuppgiftsansvarig är Svenska Taco Bar.

Adress: Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm

Tel: 0761-26 21 04

Beställ Taco Bar idag

Ät på din Taco Bar eller beställ hem tacos från din närmaste restaurang.