Franchising - så fungerar det

Genvägen till framgångsrikt företagande, fördelar med franchising:

Franchising bygger på ett samarbete mellan två av varandra oberoende företagare. Franchisegivaren äger varumärket och affärsidén, medan franchisetagaren hyr rätten att driva egen verksamhet under varumärket. Franchising bygger på tre delar:

1) Ett starkt varumärke – attraherar kunder, bygger lojalitet och förstärker marknadsföringen.

2) Ett utarbetat affärssystem – hjälper franchisetagaren att etablera sitt företag, sälja sina produkter och servera exakt det som kunderna förväntar sig.

3) Erfarenhet, kunskap och stöd – hjälper franchisetagaren att utveckla verksamheten till ett fungerande företag och en lönsam affär. Stödet kan t.ex. bestå av utbildning, marknadsföring, ekonomihantering eller annat.

För oss på Taco Bar innebär franchising att du och andra utvalda partners driver en eller flera restauranger under vårt varumärke på vissa överenskomna villkor.

Fördelarna är många:

Du får del av Taco Bar-kedjans starka koncept och behöver inte börja från noll med en helt oprövad idé. Vi vet att Taco Bar som franchising företag fungerar och har utvecklat flera effektiva verktyg för att driva restaurangen.

Du får del av andra franchisetagares stora erfarenhet och kan utbyta kunskap kring lönsamhet, personal, service, lokalen etc.

Du får stöd från Taco Bar i form av utbildning, support, logistik, ekonomi, marknadsföring m.m.

Du får också del av de stordriftsfördelar som uppstår genom att vi samordnar inköp och marknadsföring. Samtidigt kan du behålla det personliga och unika som finns i det lilla företaget.

Begränsningarna är få:

Du måste följa konceptet. Taco Bar bygger på att alla följer konceptet och affärssystemet som ser till att kvalitet, servicenivå, priser, lokaler m.m håller samma höga standard överallt.

Du måste hålla en viss affärsmässig nivå och får därför stå ut med att Taco Bar följer upp din verksamhet på flera sätt, även ekonomiskt.

Vill du läsa mer om Taco Bar kika på vår interaktiva broschyr här:
http://www.sebroschyr.se/svenskatacobar/WebView/